Don't have Telegram yet? Try it now!
کتاب‌های برگزیده کودک
427 members
*معرفی کتاب‌های کودکِ گزینش شده‌ی باکیفیت و منطبق با اصول روانشناختی و فرهنگ؛

*معرفی کتاب‌های کودک برگزیده در جشنواره‌های کتاب؛

*ارسال کتاب به سراسر کشور به قیمت پشت جلد و هزینه ارسال فقط ۵ تومان (بدون محدودیت وزن)؛

@ASSA14
You are invited to the group کتاب‌های برگزیده کودک. Click above to join.