آی‌مزرعه | بازارشیلات‌کشور
982 subscribers
🥇آی مزرعه: اولین سامانه تخصصی برای فروش بدون واسطه محصولات در حوزه شیلات
1_بازار شیلات کشور
imazrae.ir/home/store
2_آموزش های جامع
imazrae.ir/education/list?id=0&pageId=1
ثبت آگهی:
@imz_admin
مشاوره:
@Imz_a

آدرس سامانه:
🌐 imazrae.ir
You are invited to the channel آی‌مزرعه | بازارشیلات‌کشور. Click above to join.