سجاد احمدی (🖌) فصلنامه نظارت مالی
1 387 subscribers
🧩 رسانه تخصصی نظام مدیریت مالی، محاسباتی و نظارتی و اموال و دارایی‌های بخشی دولتی و عمومی کشور

📒 دارای پروانه نشر رسمی
📗 صاحب امتیاز : سجاد احمدی

https://t.me/sjahmadi
nezaratmali.ir

🌐 ارتباط با ما : @ertebat24
You are invited to the channel سجاد احمدی (🖌) فصلنامه نظارت مالی. Click above to join.