دیوارسبز تیاب
137 subscribers
ما تولید کننده اِلِمان های دیوارسبز طبیعی هستیم.
تمام خدمات مربوط به نصب، تهیه گیاه و نگهداری از دیوارسبز را انجام می دهیم. 🍀

با ما در تماس باشید:
02188845454
09304814141

TiabGreenWall.com

#Green_Wall
#greenwall
#دیوارسبزتیاب
#گرینوال

@AriaTiabCo
You are invited to the channel دیوارسبز تیاب. Click above to join.