دیوارسبز تیاب
138 subscribers
ما تولید کننده و مجری دیوارسبز طبیعی تیاب هستیم.

تمام خدمات مربوط به نصب، آبیاری قطره ای، سیستم اتوماتیک آبیاری، تهیه گیاه و نگهداری از دیوارسبز تیاب را انجام می دهیم. 🍀

02188845454 ☎️

09304814141 📱

TiabGreenWall.com
You are invited to the channel دیوارسبز تیاب. Click above to join.