بنیاد جهانگیری
454 subscribers
بنیاد جهانگیری در زمینه کارآفرینی،کسب وکار،فرصت های شغلی،سرمایه گذاری،سرمایه پذیری،فعالیت های دانش بنیان ،فعالیت های فرهنگی ،آموزش،اقتصادی و اجتماعی فعالیت میکند
ارتباط با ادمین bonyad_jahangiri
You are invited to the channel بنیاد جهانگیری. Click above to join.