Don't have Telegram yet? Try it now!
گروه کاربران گنو/لینوکس تهران
1 124 members
«بحث فقط دربارهٔ نرم‌افزار آزاد و گنو/لینوکس»
این گروه از پذیرش مباحث مربوط به نفوذ و توزیع‌‌هایی مانند کالی و… معذور است.
پرسش‌های فنی به انجمن‌های پشتیبانی منتقل شده و از پرسش در تلگرام که فاقد امکان جست‌وجو است، پرهیز شود.
پایگاه وب: https://tehlug.org
You are invited to the group گروه کاربران گنو/لینوکس تهران. Click above to join.