گروه سوکا
586 subscribers
🔷️ارتباط با ما 🔻
@public_relations_amolcable
🔷️تماس با ما🔻
01144203201

🔷️آدرس صفحه اینستاگرام سیم و کابل آمل 🔻
https://www.instagram.com/amolcable?igsh=MXRjd2xzaTZuY3lxYQ==
🔷️آدرس وب سایت سیم و کابل آمل🔻
https://amolcable.com
You are invited to the channel گروه سوکا. Click above to join.