ایران پزشک
2 024 subscribers
آدرس این کانال در پیام رسان ایتا:
https://eitaa.com/iranMDnews

پایگاه خبری ایران پزشک

www.iranpezeshknews.ir

www.iranMD.com

Admin: @iranMDnews0

🌀 جهت انجام تبليغات در كانال ایران پزشک به آی دی زیر پیام بدهید..

@iranMDnews0
You are invited to the channel ایران پزشک. Click above to join.