Don't have Telegram yet? Try it now!
تجربه ی طراحی خدمات
247 members, 51 online
این گروه برای به اشتراک‌ گذاشتن دانش و مهارت مربوط به دیزاین و به صورت خاص طراحی خدمات ایجاد شده است. همچنین اطلاع‌رسانی رویدادهای مربوط هم از طریق این گروه انجام خواهد شد.
You are invited to the group تجربه ی طراحی خدمات. Click above to join.