کانون حسابداران خبره
9 224 subscribers
لازمه خبره شدن
آموزش و مهارت
ضمن کسب تجربه
@Jafari_acc

ادمین اطلاعات :
@hatami_mb

لینک سایت مرجع فایلهای حسابداری :

www.accountfile.ir


✅ کد ثبت کانال(شامد): 2-4-61-69386-1-1
You are invited to the channel کانون حسابداران خبره. Click above to join.