گیاهان دارویی
4 596 subscribers
انتشار آخرین اخبار و اطلاعات درباره طب سنتی و گیاهان دارویی توسط شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی

http://www.medplant.ir

تبلیغات:
@Med_adver

ثبت شده در سامانه وزارت ارشاد با کد:

1-1-716251-61-3-1
You are invited to the channel گیاهان دارویی. Click above to join.