استاد موسوی
272 subscribers
این کانال در راستای نشر آثار استاد علامه سید علی موسوی و آشنایی با ديدگاه‌های ایشان تاسیس شده است. ادمین:
@ostadmosavi
You are invited to the channel استاد موسوی. Click above to join.