مرکز مطالعات خلیج فارس
8 199 subscribers
مرکز مطالعات خلیج فارس؛ تنها اندیشکده مستقل کشور است که به تحقیق و پژوهش در امور دریایی و صیانت از نام و منافع خلیج فارس می‌پردازد

تماس با ما: @pgsc81

www.persiangulfstudies.com
Twitter.com/persiangulfpgsc
Instagram.com/persiangulfstudies
You are invited to the channel مرکز مطالعات خلیج فارس. Click above to join.