مرکز مطالعات خلیج فارس
6 971 subscribers
مرکز مطالعات خلیج فارس؛ تنها اندیشکده مستقل کشور است که به تحقیق، پژوهش و صیانت از نام خلیج فارس می‌پردازد

تاسیس ۱۳۸۷

تماس با ما: @pgsc81

www.persiangulfstudies.com
Twitter.com/persiangulfpgsc
Instagram.com/persiangulfstudies
You are invited to the channel مرکز مطالعات خلیج فارس. Click above to join.