جامعه مجازی شهرسازان ایران
273 subscribers
وب سایت UrbanityBook (جامعه مجازی شهرسازان ایران) به عنوان مرجع دانش شهرسازی در تیر ماه ۱۳۹۰ شروع به کار کرد. هدف مدیران این سایت ارتقاء دانش مهندسان شهرساز است. ارتباط با ما: @urbanitybook_ir
You are invited to the channel جامعه مجازی شهرسازان ایران. Click above to join.