مرجع تخصصی مهندسی شیمی
656 subscribers
اخبار، همایش ها و رویدادها و کتاب ها، جزوات و مطالب مهندسی شیمی را در این کانال ببینید.
ارتباط با مدیریت:

وبسایت:
https://chemical-eng.ir
You are invited to the channel مرجع تخصصی مهندسی شیمی. Click above to join.