کنکور ارشد کامپیوتر
42 934 subscribers
اولین کانال کنکور ارشد کامپیوتر کشور

استاد رضوی
@ramin_razavi
سایت
konkurcomputer.ir
بات
@Konkurcomputerbot
فیلم‌های رایگان
ctdrs.ir/M43K2a
خرید دوره‌ها
ctdrs.ir/ceit
ثبت نام مشاوره
ctdrs.ir/CEIT-moshavere
پشتیبانی
@konkurcomputer_admin
09375888200
You are invited to the channel کنکور ارشد کامپیوتر. Click above to join.