کنکور ارشد و دکتری کامپیوتر و آی تی
41 895 subscribers
آی دی استاد رضوی:
@ramin_razavi

♦️سایت
🌐konkurcomputer.ir

فیلم‌های رایگان
ctdrs.ir/M43K2a

💢 ثبت نام کلاس آنلاین و فیلم آموزشی
http://ctdrs.ir/ceit

♦️ ثبت نام مشاوره
ctdrs.ir/CEIT-moshavere

پشتیبانی: @konkurcomputer_admin
شماره پشتیبانی: 09378555200
You are invited to the channel کنکور ارشد و دکتری کامپیوتر و آی تی. Click above to join.