پایگاه خبری عاشورا
93 subscribers
پایگاه خبری تحلیلی عاشورا وابسته به بنیاد بین المللی مستشهدین عاشورا می باشد و با هدف نشر اخبار عاشورایی تشکیل شده است.

وب سایت بنیاد:
www.ashoora.org

نشانی سایت خبرگزاری:
www.ashooranews.com

ارتباط با ادمین:
@ashoora_org

کد شامد: 1-2-297126-61-3-2
You are invited to the channel پایگاه خبری عاشورا. Click above to join.