شناسنامه قانون
96 040 subscribers
سامانه قوانین و مقررات اداری، مالی و نظام اجرایی

👤مدیر کانال: رسول رضایی- کارشناس ارشد حقوق خصوصی

📣آی دی مدیر تبلیغات:
🆔 @shenasname_com
You are invited to the channel شناسنامه قانون. Click above to join.