آكادمی فروش
5 402 subscribers
مرکز تخصصی آموزش بازاریابی و فروش

💻 وبسایت:
www.salesdemy.ir

💡تبلیغات و تبادل لینک در کانال:
@Saeid_et

📡 پیشنهاد سوژه و ارتباط با ادمین:
@Saeid_et
You are invited to the channel آكادمی فروش. Click above to join.