درگزخبر 😷
2 147 subscribers
♨️درگزخبر♨️
رسانه مردمی، محبوب ومطالبه‌گر مردم درگز
www.dargazkhabar.ir

✅ارسال مطالب و تبلیغات
@dargazkhabar_admin✅اینستاگرام
Instagram.com/dargazkhabar
You are invited to the channel درگزخبر 😷. Click above to join.