Don't have Telegram yet? Try it now!
کتابدار 2.0
984 members
افراد برتر و قدرتمند، همچنان که در حرفه خود پیش می‌روند، مهارت‌های جدیدی می‌آموزند.
همچون بالارفتن از نردبان. هر مهارت جدید، توانایی شما برای دست یافتن به نتیجه را افزایش می دهد.
و اینجا یک مهارت خونه است
سواد داده سواد اطلاعاتی
تماس با ما
@yabesh
You are invited to the group کتابدار 2.0. Click above to join.