هاشم راعی ،مشاور و مدرس مدیریت + جعبه ابزار مدیریت نوین
1 333 subscribers
مدیر کانال :
@hashemraei

https://www.instagram.com/hashem_raei/
این کانال توسط آقای مهندس هاشم راعی ، مشاور و مدرس حوزه کسب و کار ، مدیریت می شود .
۰۹۱۲ ۰۹۱۵ ۱۲۱

جعبه ابزار مدیریت نوین، مکانیست برای
دسترسی به کاربردی ترین مطالب در حوزه های مختلف مدیریت
You are invited to the channel هاشم راعی ،مشاور و مدرس مدیریت + جعبه ابزار مدیریت نوین. Click above to join.