خیریه فردای سبز شریف
2 038 subscribers
🌱 خیریه فردای سبز دانشگاه صنعتی شریف

همانا حوائج مردم به شما، نعمات خداوند برای شماست.
امام حسین (ع)

شماره ثبت:
۴۳۸۷۶
سایت:
FardayeSabz.Sharif.ir
تلفن:
۰۲۱۶۶۰۶۸۵۳۷
ارتباط با ما:
@FardayeSabz76
مشارکت در برنامه ها:
https://t.me/+y8EfNyotDXozY2E0
You are invited to the channel خیریه فردای سبز شریف. Click above to join.