بینانیوز - BinaNews
24 032 subscribers
🔅پایگاه خبری بینانیوز

🔅شماره مجوز ۹۴/۲۰۲۴ وزارت ارشاد

@salmani1983 👈 مدیریت

☎️واتساپ ۰۹۱۴۴۶۳۴۰۰۵

instagram.com/binanews2 اینستاگرام

BinaNews.ir وبسایت
You are invited to the channel بینانیوز - BinaNews. Click above to join.