مزرعه لوفا
747 subscribers
مزرعه لوفا؛ بنیان‌گذار، توسعه دهنده و مشاور کسب و کارهای مرتبط با گیاه لیف در ایران. © 1392 - 1398

* خرید اسفنج لیف از کشاورزان
* تأمین اسفنج برای تولید کنندگان محصولات.

#لوفا

@Shahabi_09112237962 ارتباط مستقیم با ما

@luffaFarm

http://luffa.ir
You are invited to the channel مزرعه لوفا. Click above to join.