کانال رسمی دلنوا | Delnava
1 870 subscribers
🎤 آموزش سلفژ و صداسازی با محمّدرضا رحمانی

🌐Www.delnavamusic.ir


کد ثبت در سامانه وزارت ارشاد (شامد):
1-1- 293897- 61- 4 -1
You are invited to the channel کانال رسمی دلنوا | Delnava. Click above to join.