ثبت شرکت زاگرس پویش
137 subscribers
اولین و تنها دفتر تخصصی امور شرکت ها درملایر
★ثبت شرکت و مؤسسه
★تنظیم صورتجلسات
★ثبت برند
★پلمب دفاتر قانونی
★تهیه صورتهای مالی وتحریر دفاتر
★درج آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار
💐ارتباط با ادمین :
@Zpooyesh1
💐وب سایت :
www.Zpooyesh.ir
💐لینک کانال :
You are invited to the channel ثبت شرکت زاگرس پویش. Click above to join.