شهر هوشمند نبکا
198 subscribers
نبکا شهری هوشمند به وسعت یک کشور

@smartnobka

آدرس سایت ما:

http://www.nobka.ir

ارتباط با ادمین:
@smartnobka_a


آدرس شبکه های اجتماعی ما:

🔺instagram.com/nobka.co

🔺twitter.com/nobkaco

🔺facebook.com/nobkaco

🔺aparat.com/nobka
You are invited to the channel شهر هوشمند نبکا. Click above to join.