نشریه دماوندم آرزوست
127 subscribers
نشریه فرهنگی - اجتماعی #دماوندم_آرزوست، از اسفندماه سال 1394 فعالیت خود را آغاز کرده است.

#تبلیغات و ارتباط با ما:
@Asreshargh
You are invited to the channel نشریه دماوندم آرزوست. Click above to join.