پرده سرای رویان
407 subscribers
فروش پرده های ترک با حریر ساده و یک والان یا یک
پنل250تا300تومان.
تلفن های سفارشات:
09194464062-09120382014
ادرس_فروشگاه_اینترنتی
pardesarayeroyan.com/shop
You are invited to the channel پرده سرای رویان. Click above to join.