Don't have Telegram yet? Try it now!
بهـــــツــــرین باش
8 685 members
پیش از آن که واپسین نفس را برآرم،
پیش از آن که پرده فرو افتد،
پیش از پژمردن آخرین گل،
برآنم که زنـــــــــدگی کنم...
برآنم که عشـــــــــق بورزم...
برآنم که بـاشــــــــم...
 
" احمد شاملو "
You are invited to the group بهـــــツــــرین باش. Click above to join.