برتر شو
52 subscribers
با استفاده از دانش،هنر و رسانه، برتر شویم.
رسانه اجتماعی شرکت زاگرس فیلم
وبسایت: www.bartarsho.com
ارتباط با ادمین :@Azadeh_faghih
You are invited to the channel برتر شو. Click above to join.