شیرپوینت‌پای SharePointPie
220 subscribers
🔺ارائه خدمات، محصولات و راهکارهای مبتنی بر شیرپوینت‌🔺
🔺تازه‌ترین مطالب آموزشی مرتبط با مایکروسافت شیرپوینت را در این کانال دنبال کنید.🔺

🔶http://sharepointpie.com
🔶https://instagram.com/sharepointpie
🔶https://ir.linkedin.com/showcase/sharepointpie
You are invited to the channel شیرپوینت‌پای SharePointPie. Click above to join.