توسعه ایران
7 subscribers
🇮🇷 بررسی مسیر توسعه و راه‌های توسعه‌یافتگی ایران 🇮🇷

سایت:
💻 www.iran-development.ir

گروه:
💬 @irandevelopment_group

اینستاگرام:
📱 instagram.com/iran_development

ارتباط با ما:
📬 http://zaya.link/ID-contact-us

حمایت از ما:
💰 hamibash.com/irandevelopment
You are invited to the channel توسعه ایران. Click above to join.