Entrade X - Giao dịch chứng khoán DNSE
2 391 members, 94 online
Đây là cộng đồng Khách hàng có tài khoản chứng khoán tại DNSE, nơi để các NĐT cùng nhau trao đổi và cập nhật thông tin hàng ngày.

Một số hướng dẫn giao dịch tại DNSE anh chị vui lòng xem tại đây: https://hdsd.dnse.com.vn
You are invited to the group Entrade X - Giao dịch chứng khoán DNSE. Click above to join.