Don't have Telegram yet? Try it now!
Cointime.vn
13 members
Cộng đồng chia sẻ kiến thức đầu tư, tham gia các IDO - ICO trên các nền tảng 🚀🚀
🆘 Chỉ sử dụng tiền nhàn rỗi và chấp nhận có thể mất để đầu tư.
Website: http://cointime.vn/
You are invited to the group Cointime.vn. Click above to join.