مطالعات زبان فارسی(شفای دل سابق) ISC
104 subscribers
فصلنامه مطالعات زبان فارسی *ISC*
مدیر مسئول و صاحب امتیاز : دکتر فتانه قُملاقی
سردبیر : دکتر فاطمه مدرسی
مدیر داخلی : دکتر امراله نیکومنش
شاپا چاپی : ۳۸۹۴-۲۶۴۵
magzine.jmzf@gmail.com
تارنما : www.jmzf.ir

۰۹۱۲۶۷۰۸۰۲۶📱
If you have Telegram, you can view and join
مطالعات زبان فارسی(شفای دل سابق) ISC right away.