អាយធី
3 914 members, 1 106 online
ក្រុមនេះសម្រាប់ចែករំលែកចំណេះដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័រ ជាពិសេសអ្នកចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យា IT
Admin​ @MengHannKH
If you have Telegram, you can view and join
អាយធី right away.