«حقوق بشر در ایران»
47 286 subscribers
🔷️ حرکتی جهت آگاهی و عدالت در ایران 🔷️

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

👤 @Humanrightsinir ارتباط با ادمین 🚹

📧 Info@Humanrightsinir.org ایمیل آدرس 📬

🌐 https://Humanrightsinir.org وبسایت 🌍
If you have Telegram, you can view and join
«حقوق بشر در ایران» right away.