هیئت عزاداری علی اصغر ع فرخ زاد
12 subscribers
شماره ثبت 123
شناسه ملی 14008280220
مدیرعامل:
ارتباط با رئیس هیئت مدیره: مظفر مالک زاد
admin1: @Mozafarmalekzad
ارتباط با مدیر ارسال مطالب مذهبی:
@rashid_mehdizad
If you have Telegram, you can view and join
هیئت عزاداری علی اصغر ع فرخ زاد right away.