Haajamee
172 subscribers
Chaanelii Haajamee, https://haajamee.com/ marsariitii Afaan Oromoo tajaajilawwan adda addaa kanneen akka barruulee, walaloowwan, mammaaksotaa, taphoota, suuraawaanii fi kanneen biroo dhiyeessuuf kalaqame.
If you have Telegram, you can view and join
Haajamee right away.