ព័ត៌មានពន្ធដារកម្ពុជា
59 387 subscribers
សូមស្វាគមន៍ការមកកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយ និងចែកចាយព៌ត័មានផ្សេងៗ ។ សូមអរគុណ!
គេហទំព័រផ្លូវការ www.tax.gov.kh
ហ្វេសប៊ុកផ្លូវការ https://www.facebook.com/cambodiataxation
If you have Telegram, you can view and join
ព័ត៌មានពន្ធដារកម្ពុជា right away.