Don't have Telegram yet? Try it now!
کنکور آموزشی دلتا🌱
5 698 members
باسمه تعالی
به استحضار میرساند تیم گروه اموزشی دلتا
از میان دبیران آموزشی بنام و برجسته کنکور در کشور انتخاب شده اند لذا پستهایی که در کانال قرار میگیرد با حساسیت بیشتر ، دست چین شده و بصورت رایگان تقدیم حضور میگردد
بااحترام
بهزاد محمودیان
@biodelta
If you have Telegram, you can view post
and join کنکور آموزشی دلتا🌱 right away.