មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា Cambodia Kantha Bopha Foundation
2 232 subscribers
ចូលរួមទទួលបានពត៌មានថ្មីៗទាក់ទង​ និងសុខភាពពីមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា និងការបរិច្ចាគជូនមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា ដើម្បីរួមគ្នាសង្គ្រោះជីវិតកុមារកម្ពុជា។ #ខ្មែរជួយខ្មែរ #ធ្វើរឿងល្អថ្ងៃនេះ #មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា #មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា
If you have Telegram, you can view and join
មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា Cambodia Kantha Bopha Foundation right away.