bePay Vietnam 🇻🇳 Community
2 206 members, 139 online
Dự án đầu tiên về Mua Trước Trả Sau cho Metaverse

ETH & BSC Contract Address: 0x8F081Eb884Fd47b79536D28E2DD9d4886773F783

Website|Twitter|FB | Youtube | Medium|Github|Discord

FAQ | IDO |
📝https://t.me/WelcomebePaygroup_bot
If you have Telegram, you can view and join
bePay Vietnam 🇻🇳 Community right away.