ആറ്റിങ്ങൽ വാർത്ത
2 935 subscribers
ഇന്ത്യയിൽ ലോകസഭാ മണ്ഡലം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആദ്യ പ്രാദേശിക ന്യൂസ്‌ പോർട്ടൽ. ആറ്റിങ്ങൽ വാർത്ത‍ ഡോട്ട് കോം. ആറ്റിങ്ങൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡലവും അതിനു കീഴിൽ വരുന്ന 7 നിയമ സഭാ മണ്ഡലങ്ങളും ( വർക്കല, ആറ്റിങ്ങൽ, ചിറയിൻകീഴ്, നെടുമങ്ങാട്‌, വാമനപുരം, അരുവിക്കര, കാട്ടാക്കട )
If you have Telegram, you can view and join
ആറ്റിങ്ങൽ വാർത്ത right away.