ឱកាសក្នុងវិស័យសិល្បៈ - Arts Opportunities
1 123 subscribers
ក្រុមតេឡេក្រាមនេះបង្កើតឡើងដោយអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមត:ក្នុងគោលបំណងចែករំលែកព័ត៌មានអំពីឱកាសផ្សេងៗក្នុងវិស័យសិល្ប:វប្បធម៌ទៅដល់សិល្បករ អ្នកដឹកនាំសិល្ប: អ្នកធ្វើការងារក្នុងវិស័យសិល្ប: និងអ្នកស្រលាញ់ចូលចិត្តសិល្បៈជាដើម។
If you have Telegram, you can view and join
ឱកាសក្នុងវិស័យសិល្បៈ - Arts Opportunities right away.