فرصتهای شغلی امیرکبیر
3 105 subscribers
مجتمع آموزشی امیرکبیر
◀تخصصی ترین مرکزآموزش مهندسی اصفهان
◀دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیرو صنعتی اصفهان

ارتباط با
مدیرآموزش:(مهندس حسینی)
09361912379
@hoseini_en
مدیردپارتمان عمران:(مهندس زارعی)
09133179395

Www.amirkabir.in
36635020
شیخ صدوق شمالی
If you have Telegram, you can view and join
فرصتهای شغلی امیرکبیر right away.