Don't have Telegram yet? Try it now!
Bita game da sanin Allah da Imani da Shi (Tauhidi)
701 members
Kusantar da mutane zuwa ga Allah mai girma da buwaya, da sanya musu son Allah, ta hanyar sanar da su Allah, da koya musu ingantacciyar aqida, da tasirinta a cikin halaye da xabi’u, https://www.with-allah.com/ha
If you have Telegram, you can view and join
Bita game da sanin Allah da Imani da Shi (Tauhidi) right away.