Press the button below to apply Darko -- rvklein.me theme to your Telegram app.